Асен

Планински Водач, Асен, "Индияна Джоунс

 

Доктор Асен, Планински Водач с специалност в района около село Осиково. Ето са няколко от екскурзиите му:

Албумът

Демонстрацията на шофара

From Планински Водач:Асен "Индияна Джоунс"//Mountain Guide: Asen "Indiana Jones"

Римския път около Осиково

From Планински Водач:Асен "Индияна Джоунс"//Mountain Guide: Asen "Indiana Jones"

На Асене и други

From Планински Водач:Асен "Индияна Джоунс"//Mountain Guide: Asen "Indiana Jones"